Jeffrey Cross
Jeffrey Cross

ที่สุดของ MAKE: วัตถุที่พิมพ์ 3 มิติ

สวัสดีผู้ผลิต! นี่คือรายการทางวิทยาศาสตร์ที่ฉันชื่นชอบซึ่งเราไม่ได้เขียนเกี่ยวกับปีที่ผ่านมา ฉันคิดถึงโครงการดีๆอะไรบ้าง โพสต์ในความคิดเห็น

#10

บอล Origami Modular ที่พิมพ์ได้

#9

บอตเดลต้าที่พิมพ์ 3 มิติ

#8

เครื่องคำนวณไซน์ / โคไซน์สำหรับพิมพ์ได้

#7

นาฬิกาพิมพ์สวยงาม

#6

สัมพัทธภาพ 3 มิติที่พิมพ์

#5

น่ารัก, เขียว, พิมพ์ได้รุ่น Mars Rover

#4

พิมพ์กุญแจ Tumbler Pin ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

#3

PLA Seed Bomb

#2

Animatronic ที่พิมพ์ได้

#1

Cube สิ่งที่น่ากลัว Gears ปรากฏการณ์

หุ้น

แสดงความคิดเห็น